Kurser og efteruddannelse for undervisere af ordblinde

Diplommodul

Ordblindeefterskolerne prioriterer videreuddannelse af vores lærere højt. Derfor udbyder vi Pædagogiske Diplomuddannelser i samarbejde med VIA University College i Aarhus.

Diplommodulerne målrettes undervisere af ordblinde elever i overbygningen (8.-10. klassetrin) samt ungdomsuddannelserne. Alle undervisere er velkommen til at søge om optagelse, også undervisere i folkeskolen. 

Næste PD-modul, der tilbydes i samarbejde med ordblindeefterskolerne, bliver modulet 'skriftssprogsvanskeligheder' til efteråret 2019

---------------------------------

Få flere oplysninger hos tovholder på ordblindeefterskolernes videreuddannelse Lene Blinksbjerg pr. mail.

Udgivet den 09.08.2018