Kan ordblinde regne?

Mystisk talblindhed undersøges nærmere

Brug af IT letter matematikundervisningen på ordblindeefterskolerne

”Det er måske lidt mærkeligt, men jeg ved faktisk ikke, hvad talblindhed er”, siger Anette Smed. Hun er matematiklærer på en af landets 20 ordblindeefterskoler, og har gennem mange år ledt efter forklaringer på, hvorfor nogle børn har ekstra svært ved at aflæse klokken, tælle byttepenge eller løse regneopgaver i skolen.

”Det er rigtig godt, at forskerne er gået i gang med at kigge på det her. Over halvdelen af mine ordblinde elever har også matematikvanskeligheder, så der er et sammenfald mellem de to ting. Men jeg er ikke i tvivl om, at der også er nogle elever, der sidder med en ’ren’ talblindhed, og som vi ikke ved så meget om endnu.”

Ny forskning

Det Nationale Center for Velfærd, SFI har udarbejdet en rapport om talblindhed, der slår fast, at det er et helt uudforsket område i Danmark. Undervisningsministeriet har fulgt op på rapporten ved at igangsætte en udvikling af tests, der skal hjælpe skolerne med at fortælle, om en elev lider af ordblindhed (dysleksi) eller talblindhed (dyskalkuli). Ordblindetesten er klar næste år, og om yderligere 3½ år kommer en test, der retter sig mod talblindhed.

Ifølge undervisningsministeriet vurderer eksperterne, at op mod 6 procent af en årgang er talblinde, men, som ministeriet skriver på sin hjemmeside: ”vi ved endnu ikke lige så meget om talblindhed som for eksempel om ordblindhed.”

Kirsten Weile, formand for netværket af ordblindeefterskoler, fortæller, at en undersøgelse af pædagogiske metoder til elever med talblindhed er på vej.

”På ordblindeefterskolerne vil vi gerne gå foran med udviklingsprojekter, der kan skabe fokus på matematikvanskeligheder og udvikle metoder i undervisningen. Vi har en stærk fornemmelse af, at vi kan gøre meget mere for de her elever ved at undersøge sammenhænge mellem ordblindhed og talblindhed. Vi er lige gået i gang med projektet, men kan allerede tilbyde et videreuddannelsesforløb i samarbejde med VIA University College, som har fokus på elever med særlige behov i matematikundervisningen.”

Kirsten Weile tilføjer, at elever med matematikvanskeligheder allerede i dag bliver mødt med særlig hjælp på ordblindeefterskolernes. Med en digitaliseret undervisning, som nemt integrerer it-matematikprogrammer og med små hold, som åbner for omhyggelig niveaudeling. 

Selvtillid hjælper

Anette Smed sidder ikke og venter på forskningen. I hendes timer bliver der vejet, talt og regnet på en meget konkret måde, fortæller hun:

”Gå 200 meter og se om I kan gætte hvor lang tid det tager, eller gæt vægten af en kaffekop. Den slags hverdagstilgang hjælper eleverne til at opleve matematikken med kroppen og ikke kun på et papir. Jeg mener, det kan modvirke matematikfobi, at vi på den måde tager os ro og tid til at bruge sanserne.” 

Men Anette Smed synes, at det allervigtigste er at tage sig tid til at møde hver enkelt elev og prøve at forstå den helt unikke udfordring, som de hver især møder op med.

”Ind til vi ved mere om talblindhed, må jeg sige, at en af vores vigtigste indsatser må være at give de unge mennesker selvtilld og selvværd. Jeg vil gerne fortælle dem, at det er ok, at de fisker lommeregneren frem nede i Rema, når de skal finde ud af, om der er penge nok til en ekstra liter mælk.”

Udgivet den 25.06.2014