Ordblindeefterskolerne har andet 1nd bogstaver 1 hovedet

Fokus på tal

ordblinde og tal

Ligesom nogle mennesker har svært ved at afkode bogstaver, har nogle det svært med tal. De første rapporter om det, der er blevet kaldt 'dyskalkuli' har allerede nogle år på bagen, og der er gjort mange tiltag for at gøre undervisning i matematik og talforståelse bedre på ordblindeefterskolerne. Her har man jo i forvejen stor erfaring i at skrue på de knapper i undervisningen, der pludslig kan åbne en ellers lukket verden for de unge, der har problemer med bogstaver og tekst.

For at sætte yderligere skub i forståelsen af dyskalkuli har netværket af ordblindeefterskoler igangsat et projektforløb med udvikleren af 'matematikkufferten', Pernille Pind, som inspirator. Ti skoler har meldt sig til forløbet i 2018, fortæller Peter Gundersen, viceforstander på Lystruphave Efterskole.

Defination på dyskalkuli (talblindhed)

• Dyskalkuli er en funktionsnedsættelse, der kan have negativ indvirkning på den berørtes uddannelses- og arbejdsliv. Tilstanden drejer sig om tilbagestående regnefærdigheder, som ikke modsvares af tilsvarende tilbagestående færdigheder på andre felter.

• De specifikke regnevanskeligheder omfatter påfaldende vanskeligheder med at forstå og håndtere basal talbehandling såsom at sammenligne tal og antal i mængder eller tælle små antal genstande. I forlængelse heraf er der påfaldende vanskeligheder ved addition, subtraktion, multiplikation og division.

• Tilstanden omfatter ikke nødvendigvis vanskeligheder med mere abstrakte matematiske færdigheder i algebra, trigonometri, geometri og komplekse beregninger.

• Vi taler ikke om dyskalkuli, hvis baggrunden for vanskelighederne er mental retardering eller mangelfuld skolegang. Dog kan tilstanden omfatte kognitive problemer som mangelfuld semantisk hukommelse og arbejdshukommelse.

Kilde: folkeskolen.dk

Udgivet den 10.08.2018