Fakta om ordblindhed / dysleksi

Ghita Nørby, John Lennon og Thomas Blachmann (blandt mange andre) lider af det - men hvad er det helt præcist ordblindhed er?

Der findes mange typer af læse- og skrivevanskeligheder. Ordblindhed (også kaldet dysleksi) er den type, hvor man finder de største vanskeligheder.

Ordblindhed skyldes medfødte vanskeligheder ved at koble bogstaver med sproglyde. Ordblindhed har altså ikke noget at gøre med hverken dårlig begavelse, hjerneskade, udviklingsfejl eller dårligt syn/hørelse. 2-5% af befolkningen er ordblinde.

Ordblinde har svært ved at lære at læse og skrive med traditionelle undervisningsmetoder. Men den gode nyhed er, at langt de fleste ordblinde kan få stor gavn af en målrettet hjælp i skolen.

Læs mere om dysleksi her

Hvad får man ud af at være på en efterskole for ordblinde?

På en efterskole for ordblinde, er man ikke alene med sit problem. Samtidig har skolen har 100 % fokus på og overskud til at indrette undervisningen efter hver enkelt elevs behov.

Mange ordblinde kender den følelse, at de andre i klassen ”spiller et spil”, de som ordblinde ikke forstår. På ordblindeefterskolerne er alle i samme båd. Fællesskabsfølelsen er stor. Samtidig gøres der brug af den sidste nye viden om ordblindhed, hvor tekniske hjælpemidler også spiller en stor rolle.

Opholdet på en ordblindeefterskole rykker med andre ord eleven på både det faglige og det personlige plan.

De 20 danske ordblindeefterskole har til fælles, at de kan gøre en særlig indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder, men indbyrdes er skolerne meget forskellige og har hver sit særpræg med forskellige linjefag, særlige tilbud, faciliteter etc.

Sådan underviser vi

Ordblindeefterskolerne optager udelukkende elever med læse- og skrivevanskeligheder. Undervisningen foregår i små hold, og der er ekstra dansktimer på skemaet.

Her lægges ikke kun vægt på, at eleverne bliver bedre til at læse og skrive – det er nemlig lige så vigtigt, at deres lyst til at læse og til at bruge sproget både mundtligt og skriftligt styrkes.

De specialuddannede lærere har pædagogiske indsigt i målgruppens særlig behov. De har også mange redskaber til at undervise ordblinde. Ikke mindst it-hjælpemidler specielt udviklet til elever med læse- og skrivevanskeligheder. Der bruges CD-ord 7, Dictus og andre oplæsnings- og prædiktionsprogrammer.

Cirka 60 % af alle ordblinde har også problemer med tal, hvorfor matematiktimerne ligeledes fylder godt på skemaet. Her er formålet det samme som med danskundervisningen – både at blive fagligt bedre og at give eleverne lyst til indlæring.

Udgivet den 09.08.2018