"Cifrene 7 og 8 er værst"

Konference dykker ned i talvanskeligheder

Konference dykker ned i talvanskeligheder

’Mange talblinde tager simpelthen ikke bussen for at undgå køreplanerne,’ fortæller Pernille Pind, lærebogsforfatter og mangeårig konsulent med speciale i talvanskeligheder. Sammen med Ordblindeefterskolerne præsenterer hun til december et nyt matematikmateriale til ordblinde unge i talvanskeligheder (OUT) for undervisere fra hele landet.

’Talblindhed kan faktisk have meget tragiske konsekvenser’, fortæller Pernille Pind og nævner mennesker, der helt dropper bussen på grund af vanskeligheder med at læse køreplanen. Og det er bare én af de mange, mange daglige gøremål, hvor vi forholder os til tal.

Pernille Pind opremser den ene situation efter den anden, hvor både unge og ældre i talvanskeligheder ofte bliver hægtet af: Når du skal trække et nummer på apoteket og er usikker på rækkefølge og proportioner i ventetid. Når du bytter om på kodecifre, der skal tastes ind. Når du skal tjekke regningen efter et indkøb.

’Et sikkert tegn på for mig, at jeg taler med en i talvanskeligheder, er når vedkommende har sin mor, kæreste, ven eller lærer til at hjælpe sig med sine penge eller sin tid. Det er simpel overlevelsesmekanisme, når man stresses af tal.’

Cifrene spærrer for opgaven
I skolen er situationen ikke meget bedre: ’De står jo af’, siger Pernille Pind. ’Mange gange dagligt er der eksempler med tal, som er stressende i sig selv. Læreren tror måske han er ved at forklare noget om ligninger, men eleven i klassen med talvanskeligheder er gået fuldstændig ned på, at der står 78,67 på tavlen.’

’Cifrene 7 og 8 er værst’, tilføjer hun som en lille pudsighed. ’Måske fordi de tal er længst væk fra de ’gode tal’ 2, 5 og 10.’

Nyt matematiksite efter tre års arbejde
Peter Gundersen har som viceforstander på ordblindeefterskolen Lystruphave været tovholder på projektet OUT (Unge Ordblinde i Talvanskeligheder), som nu med blandt andet Pernille Pinds hjælp er klar til at blive præsenteret. Han bekræfter Pernille Pinds iagttagelser og nævner også udfordringer med at aflæse klokkeslet og skemaer.

’Vi har arbejdet med alle disse problemstillinger gennem tre år, og nu glæder vi os utrolig meget til at præsentere det helt konkrete materiale, der er kommet ud af projektet’, fortæller han.

Det er blevet til et helt nyt matematiksite, der kan bruges som idebank og inspiration for alle matematiklærere, der arbejder med elever i tal- og matematikvanskeligheder.

’Noget af det bedste ved resultatet er efter min mening, at vi nu kan give elever i 8, 9. og 10. klasse et alderssvarende materiale at arbejde med – i stedet for at bruge noget, der blot er taget fra 4. – 6. klasse’, forklarer Peter Gundersen, og tilføjer at det naturligvis også er et materiale, der tager højde for ordblindhed.

Kærlighed til målgruppen
Der er trods flere års arbejde endnu ikke en officiel talblindhedstest, og en debat om begrebet talblindhed er ikke målet med OUT-projektet, forklarer Pernille Pind, der har været gennemgående vejleder og inspirator for projektet:

’Vi har brugt vores kræfter på at udvikle et konkret materiale med fokus på undervisning i matematiske begreber, metoder og undervisningsindhold, hvor tallene ikke får lov at forstyrre. Og projektet har først og fremmest været båret af en stor kærlighed til målgruppen’, siger Pernille Pind.

’Det har i det hele taget været en kæmpe fornøjelse at arbejde med ordblindeskolernes matematiklærere omkring dette projekt, fordi de har så stor en forståelse for at få fokus det rette sted – på begreberne og ikke på det, der spærrer for forståelsen. Måske fordi de er vant til at arbejde med unge, der kæmper med udfordringer i skolen uden at have fået ordentlig anerkendelse for deres indsats.’

Materialet med ti overordnede matematiske emner vil blive præsenteret af de matematiklærere, der har udviklet materialet, og sitet med det færdige materiale vil blive tilgængeligt for alle konferencedeltagere umiddelbart efter konferencen.

LÆS MERE OM (ELLER TILMELD DIG) KONFERENCEN HER!

Lærebogsforfatter Pernille Pind

Lærebogsforfatter Pernille Pind

Udgivet den 03.09.2021