Kurser, konferencer og efteruddannelse for undervisere af ordblinde

 

OUT - konference 2021

Danmarks 20 ordblindeefterskoler er gået sammen om at lave et treårigt projekt for at udvikle et matematikmateriale til ordblinde unge i talvanskeligheder. (OUT-projekt). Matematiklærere fra ti af ordblindeefterskolerne har været involveret i at udarbejde materialet, som præsenteres på ordblindeefterskolernes konference torsdag 2. december på Lystruphave Efterskole.

LÆS MERE HER!

 

Diplommodul

Ordblindeefterskolerne prioriterer videreuddannelse af vores lærere højt. Derfor udbyder vi Pædagogiske Diplomuddannelser i samarbejde med VIA University College i Aarhus.

Diplommodulerne målrettes undervisere af ordblinde elever i overbygningen (8.-10. klassetrin) samt ungdomsuddannelserne. Alle undervisere er velkommen til at søge om optagelse, også undervisere i folkeskolen. 

Få flere oplysninger hos tovholder på ordblindeefterskolernes videreuddannelse Lene Blinksbjerg pr. mail.

Udgivet den 09.08.2018