Forskning i ord- og talblindhed: Efterskolerne for ordblinde arbejder på at øge vores viden om dysleksi

Forskningsprojekter og diplomopgaver

Forskningsprojekt 'Unge Ordblinde'

Projektet ”Unge Ordblinde” blev til i et samarbejde mellem Ordblindeefterskolerne i Danmark og Center for Ungdomsforskning, der er en forskningsenhed ved institut for pædagogik og læring ved Aarhus Universitet.

Læs om projektet her: www.cefu.dk

Hent hele rapporten her.

Rapport fra forsøgsprojektet RIOO

Forsøgsarbejdet RIOO – Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer er et projekt i Uddannelsesstyrelsens Skoleudvikling under indsatsområdet IT i undervisningen.

Formålet er, at udvikle et redskab, en staveprøve, der gør det muligt for lærere at opsætte ordforslagsprogrammer mest hensigtsmæssigt ved at afklare, hvilke personlige indstillinger den enkelte elev har mest brug for.

Download pdf

Unge skriver løs med it

Her kan forskningsprojektet “Unge skriver løs med it” downloades.

Projektet er gennemført af ordblindeefterskolerne i samarbejde med Videncenter for Ordblindhed og Hjælpemiddel Instituttet.

Download pdf

Lærervejledning og opgavekatalog udarbejdet i forlængelse af forskningsprojektet “Skriv løs med it”:

Download lærervejledning
Download opgavekatalog

Viljen til læsning

Ph.d. afhandling af Aase Holmgaard “Viljen til læsning – læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv” Oktober 2007.

Download pdf

Diplomopgaver

På folkeskolen.dk findes rigtig mange gode pd-opgaver om ordblindhed. Søg selv blandt ordblinde-relaterede opgaver her.

VIA gennemførte i samarbejde med Ordblindeefterskolerne i efteråret 2010 diplommodulet: “Læse- og skrivevanskeligheder”. Resultatet blev en artikelserie på 12 artikler, der kan downloades nedenfor.

Hvis du klikker på linket til emnebeskrivelsen, får du et overblik over de 12 artiklers indhold:

Udgivet den 05.08.2018